Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sugfälleprojektet

Sugfälla vid Ultuna, Uppland
Karta över placeringen av sugfällorna
Sugfällor för studier av insektsmigration

Systemet med sugfällor för insekter startade omkring 1974 i ett forskningsprojekt beträffande studier av bladlusmigration. Under åren 1984-1986 byggdes systemet ut och omfattade för några år sen 9 sugfällor från Alnarp i söder till Luleå i norr. Sugfällorna är 12 meter höga och liknar de sugfällor som finns i ”Rothamsted Insect Survey”. Sedan mitten av 1960- talet har sugfällor varit i drift i England och utnyttjas bl a för prognoser, men också för att belysa samband mellan förekomst och utbredning av olika arter och klimatförändringar. Uppbyggnaden av sugfällorna i Sverige bekostades av olika forskningsprojekt. Insektsfångsterna har utnyttjats i olika projekt som: prognos för fritfluga, prognos för potatisvirus Y, studier av samband mellan förekomst av trips i sugfällor och angrepp i fält, prognos för olika bladlusarter som havrebladlusen, sädesbladlusen, kålbladlusen m fl. Under senare år har även sugfällorna utnyttjats för att belysa förekomst av vektorer för blåtunga, en virussjukdom som spreds till kreatur i Sverige hösten 2008. Inom projektet EXAMINE har samarbete ägt rum inom Europa sedan början av 1990 talet. Ett viktigt syfte med projektet är att studera olika bladlusarters utbredning i förhållande till olika klimatfaktorer och att bedöma hur ett framtida varmare klimat kan påverka olika arters förekomst och utbredning. I tempererade områden har olika bladlusarter mycket stor ekonomisk betydelse både som direkta skadegörare och som spridare av olika virussjukdomar.

Unika möjligheter att utnyttja långa dataserier

I Sverige finns nu insamlat material från 1984 från 7-9 lokaler. Det finns unika möjligheter att i olika forskningsprojekt belysa förekomst av t ex vissa virussjukdomar och förekomst av vektorer samt att studera samband mellan förekomst av olika arter och väderdata genom fångst av insekter i sugfällor samt t ex olika arters utbredning i relation till landskapet och vegetation. Genom samarbete med andra länder i Europa kan ett betydligt bättre underlag erhållas för att studera samband mellan olika klimatfaktorer och vilken effekt ett förändrat klimat kan ha på förekomst och utbredning av arter i Sverige.

Insektsmaterial från svenska sugfällor

Det insamlade materialet förvaras i plastburkar med 70 % alkohol i klimatanpassade lokaler på Lunds universitet. Sugfällorna har i regel varit i bruk under hela vegetationsperioden från början av april till oktober-november i södra Sverige och kortare period i norra Sverige. Under vissa år och lokaler har sugfällorna varit i bruk kortare perioder. Fällorna har vittjats 3 gånger per vecka.

Insamling har ägt rum från följande lokaler:
1. Sunderbyn, Luleå, Norrbotten
2. IVK, Umeå, Västerbotten
3. Ultuna, Uppland
4. Vreta Kloster/Kölbäck, Östergötland
5. Stenstugu/Hallfreda, Gotland
6. Ingelstorp, Kalmar, Småland
7. Växjö, Småland
8. Lanna, Västergötland
9. Alnarp, Skåne

[Länk till PDF] Insamlingsdatum för respektive sugfälla

Sidansvarig:

POSTADRESSER

Entomologi
Biologiska museet
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Biologiska museet
Box 117
221 00 Lund

BESÖKSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

LEVERANSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund