Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om våra samlingar

De entomologiska samlingarna består av följande delar:

Huvudsamlingen


Detta är den största delen av den torrpreparerade samlingen, där allt material sorterats in under respektive ordning, familj och art. Över sjuttio procent av materialet kommer från de nordiska länderna, och dessa hålls skiljt från det utomnordiska materialet.


Denna samling är registrerad och kan sökas här.


Referenssamlingen


Denna samling används vid artbestämning och består av ett fåtal representativa individer av de i Skandinavien förekommande arterna. För närvarande täcker den fjärilar och skalbaggar, samt delar av Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Orthoptera, Odonata, Plecoptera och Neuroptera. Samlingen har byggts upp för att förenkla identifieringsarbetet för amatörer och studenter, som är välkomna att använda samlingen.

Våtsamlingen


Våtsamlingen består av omonterade insekter, bevarat i etanol. Den innehåller både bestämt, obestämt och osorterat material.
 

Det bestämda materialet är ordnat ordningsvis och innehåller bl.a. en typsamling av Collembola och de ordningar där det finns mest material av är: Diptera, Coleoptera, Trichoptera, Hymenoptera, Siphonaptera och Phthiraptera.

Obestämt material som finns i våtsamlingen är bland annat från olika insamlingsexpeditioner som forskare på Lunds Universitet gjort. Exempel på detta är Ceylon-Expeditionen 1962 av Per Brinck, Hugo Andersson och Lennart Cederholm och Svenska Sydafrika-Expeditionen 1950-51 av Per Brinck och Gustav Rudebeck. Det obestämda materialet består också av donationer från forskare och amatörer som gjort insamlingar världen över och i Sverige. Exempel på detta är Lars Huggerts material insamlat i Kanada och Bo W Svenssons från Stampenbäcken i Sverige. Till detta tillkommer också mindre insamlingar som är gjorda av museets personal och mindre donationer från olika forskningsprojekt och amatörsamlare av insekter.


Ett digitaliseringsprojekt av våtsamlingen pågår för att enkelt kunna söka fram material.


Historiska/separata samlingar


De historiska samlingarna, huvudsakligen från 1800-talet (insamlade av C.G. Thomson, J.W. Zetterstedt, A.G. Dahlbom och C.F. Fallén), hålls separat, många av dem i sina originalskåp. Även vissa sentida samlingar förvaras i sina originalskåp. Arbetet med att digitalisera dessa genom att fotografera av hela lådor kan du läsa mer om här.


Läs mer om viktiga samlingar här.


Typsamlingen

Typmaterial hålls i en särskild samling, undantaget material från de historiska samlingarna. I samlingen finns för närvarande 17.000 typexemplar tillhörande 4300 arter, men flera tusen arter återstår att registrera, bl.a. från de historiska samlingarna som innehåller många typexemplar.


I nuläget publicerar vi inget separat typregister, men typerna listas i sökdatabasen.


Preparatsamlingen


Material monterat på objektglas. Av det viktigare materialet kan nämnas Ingvar Svenssons genitaliepreparat av fjärilar, samt Nordens sannolikt största samling av loppor; en referenssamling med kontrollbestämda svenska djur.


Sidansvarig:

POSTADRESSER

Entomologi
Biologiska museet
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Biologiska museet
Box 117
221 00 Lund

BESÖKSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

LEVERANSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund