Samlingar - Kärlväxter


Samlingarna av kärlväxter, det vill säga ormbunks- och fröväxter, omfattar ca 2 miljoner exemplar och är uppdelade på ett nordiskt respektive ett utomnordiskt herbarium.

Det nordiska kärlväxtherbariet är mycket heltäckande. Arbetet med att datalägga den nordiska samlingen började 1994, men har legat nere i vissa perioder. Nya uppgifter läggs nu hela tiden in i den allmänna databasen.

Genom forskningsresor och en vidsträckt bytesverksamhet har samlingarna berikats med kärlväxter från hela världen. Samlingarna från Medelhavsområdet är särskilt omfattande med exempelvis ca 100 000 kollekter från Grekland. Nästan alla kärlväxterna från Grekland finns redan registrerade i allmänna databasen genom ett samarbete med Flora Hellenica.

De pionjärinsamlingar som gjordes av L. Preiss i västra Australien och K. Th. Hartweg i Sydamerika är också ovärderliga. Bland de största och mest värdefulla samlingarna märks Paul Sintenis herbarium med mer än 100 000 kollekter varav kanske hälften från Turkiet.

En genomgång av herbariet pågår för att identifiera allt typmaterial och bygga upp ett separat typherbarium. Typerna registreras fortlöpande i allmänna databasen.

Achariusherbariet och Retziusherbariet, vilka innehåller kärlväxter samlade på 1700-talet och tidigt 1800-tal, är fullständigt registrerade i Retzius-databasen. Bland detta material märks mer än 500 typexemplar.

Viktiga insamlare:

 • Rolf Dahlgren (1932-1987) det sydafrikanska släktet Aspalathus.
 • Thore C. E. Fries (1886-1930) södra Afrika.
 • C. E. Gustafsson (1868-1939) björnbär (släktet Rubus).
 • J. O. Hagström (1860-1922) natar (släktet Potamogeton).
 • Karl Theodor Hartweg (1812-1871) Colombia, Guatemala, Kalifornien.
 • Otto R. Holmberg (1874-1930) Skandinavien, Azerbajdzjan, Georgien.
 • Björn Holmgren (1872-1946) södra Sverige.
 • Reinhold Matsson (1870-1938) rosor (släktet Rosa).
 • Svante Murbeck (1859-1946) Bosnien, Nordafrika, kungsljus (släktet Verbascum).
 • L. M. Neuman (1852-1922) Skandinavien.
 • L. Preiss (1811-1883) Västra Australien.
 • Anders Jahan Retzius (1742-1821)
 • Hans Runemark (f. 1927) Grekland.
 • Paul Sintenis (1847-1907) Centraleuropa, Grekland, Turkiet, Irak, Turkmenistan, Puerto Rico.
 • Sven Snogerup (f. 1929) Grekland.
 • Richard Spruce (1817-1893) Sydamerika.
 • Henning Weimarck (1903-1980) södra Sverige, Zimbabwe.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Sigvard Svensson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Lunds universitets biologiska museer

Uppdaterad: 2014-09-12

Crocus laevigatus
Gentianella splendens
Kontaktinformation

Ulf Arup
museichef/forskare
Botaniska samlingarna

Tel:
+46462228966

E-post:
ulf.arup@biol.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00