Botaniska museet

Herbariekod LD

Botaniska museets samlingar omfattar ca 2,5 miljoner exemplar. De flesta av dessa är kärlväxter men även lavar, mossor och svampar är väl representerade.

En internationellt mycket viktig samling är Agardhs algherbarium från 1800-talet som omfattar 50 000 kollekter av vilka över 5000 är typexemplar.

Andra viktiga och efterfrågade samlingar är Preiss herbarium insamlat i Australien och Retzius herbarium från 1700-talet.

I modern tid har betydande insamlingar gjorts inom projekten Flora Hellenica och Skånes flora.

Bland kryptogamerna är lavherbariet det mest omfattande med 170 000 beläggexemplar. Knappt hälften av dessa har sitt ursprung i de nordiska länderna.

 

Nyheter

Två nya böcker


Thell, A. & Moberg, R. (eds) 2011. Nordic Lichen Flora Volume 4 – Parmeliaceae. Museum of Evolution, Uppsala University, 184 pp.

NLF4

Den fjärde volymen av Nordic Lichen Flora som omfattar familjen Parmeliaceae blev färdig 2011 efter flera års arbete. Biologiska museernas Arne Thell och Evolutionsmuseets Roland Moberg har varit bandredaktörer och även skrivit det mesta av texten tillsammans med 11 kollegor från hela världen som specialiserat sig på Parmeliaceae. Samtliga 152 arter som förekommer i Norden har beskrivits och försetts med färgfoton framställda av biologiska museernas Patrik Frödén. Flera lektotyper har utsetts, nya kombinationer har föreslagits, och en för vetenskapen ny skägglav har beskrivits.
Mer information & beställning (nytt fönster)

Kärnefelt, I., Seaward, M. R. D. & Thell, A. (eds) 2012. Systematics, biodiversity and ecology of lichens. Bibliotheca Lichenologica 108. J. Cramer, Stuttgart, 290 pp.
Denna 108e volym av bokserien Bibliotheca Lichenologica behandlar flera aktuella ämnen såsom samspelet mellan lavar och substrat, miljö och växtgeografi. I 17 kapitel presenterar 38 författare nya rön och upptäkter inom systematik, biogeografi och ekologi. Nya arter beskrivs och släkten och artgrupper som Caloplaca och xanthorioida lavar har försetts med nya bestämningsnycklar. Molekylära fylogenetiska undersökningar samt en förbättrad systematik för flera släkten och grupper presenteras, till exempel Caloplaca, Cladonia, Collema och xanthorioida lavar. Längre reviewartiklar som behandlar släktena Arthonia och Usnea ingår också.
Mer information & beställning (nytt fönster)

 

Tidigare notiser

 

Kontaktinformation

Tel:
+46462228966

E-post:
ulf.arup@biol.lu.se


Tillbaka

Sidansvarig: Sigvard Svensson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Lunds universitets biologiska museer

Uppdaterad: 2014-04-22

Geranium macrostylum
Seminarier och Pressklipp
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00