Välkommen till de Biologiska museerna

 

Botaniska museet och Zoologiska museet ingår sedan första januari 2010 i Biologiska institutionen inom Naturvetenskapliga Fakulteten.

De vetenskapliga samlingarna, som byggts upp under mer än 300 år, består idag av ca 12 miljoner exemplar av växter och djur.

Museernas viktigaste uppgift är att vårda och komplettera detta material samt hålla det tillgängligt för forskare över hela världen genom digitalisering och låneverksamhet. Forskare och amatörer kan också ta kontakt och avtala tid för besök och studier på museerna.

Nyheter

Botaniska och Zoologiska museernas placering

Botaniska museets samlingar finns på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 på Gastelyckan.

Zoologiska museets insektsamlingar finns på Ekologihuset på Sölvegatan 37. Övriga samlingar är lokaliserade till Arkivcentrum Syd.

Tidigare notiser


Tillbaka

Sidansvarig: Sigvard Svensson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Lunds universitets biologiska museer

Uppdaterad: 2014-08-26

Crocus olivieri och Chrysochroa ocellata från sydöstasien
Seminarier och Artiklar
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00